Δεν ψηφίζεται από την παρούσα Βουλή ο νόμος για Pay As You Throw, λέει στο ΚΥΠΕ ο Γ. Λουκαΐδης

Δεν επαρκεί ο χρόνος που απέμεινε πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής για να ψηφιστεί σε νόμο, το νομοσχέδιο για καθολική εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων Πληρώνω Όσο Πετώ (Pay As You Throw), χωρίς ωστόσο αυτή η εξέλιξη να επηρεάζει την εφαρμογή του προγράμματος αφού αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έγκριση της δευτερογενούς νομοθεσίας και την πάροδο της μεταβατικής περιόδου των έξι μηνών, ενημέρωσε το ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, η οποία εξετάζει το νομοσχέδιο Γιώργος Λουκαϊδης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά τη συνεδρία της 7ης Απριλίου ενημερώθηκε στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή για το σχεδιασμό, τη λειτουργία των πράσινων σημείων και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε όλες τις επαρχίες. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ζήτησε από τον κ. Καδή να καταθέσει στη Βουλή εντός των επόμενων ημερών οδικό χάρτη, με συγκεκριμένα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των σχεδιασμών για τα Πράσινα Σημεία.

Σε γραπτή δήλωση ο κ. Λουκαϊδης, αναφέρει ότι από τη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος κατέστη φανερό ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι υπερβολική η θέση ότι λόγω της ανεπάρκειας στη λειτουργία των Πράσινων Σημείων, από το κλείσιμο των σκυβαλότοπων στον Κοτσιάτη και το Βατί και μετά, ολόκληρη η Κύπρος έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο, παρουσιάζοντας μια απαράδεκτη εικόνα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ανέφερε ότι οι διαπιστώσεις, σε σχέση με το θέμα παραμένουν -όπως και τα τελευταία χρόνια- οι ίδιες, σημειώνοντας ότι στη Λευκωσία λειτουργεί μόνο ένα πράσινο σημείο, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 250.000 πολιτών, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου δεν υπάρχει πράσινο σημείο, ενώ οι ορεινές κοινότητες είναι στην ουσία εντελώς αποκλεισμένες από τα πράσινα σημεία.

Σύμφωνα με τον κ. Λουκαϊδη ο αριθμός των πράσινων σημείων είναι εξαιρετικά ανεπαρκής, αφού από τα 68 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, σήμερα λειτουργούν μόλις 23 πράσινα σημεία, εκ των οποίω τα πλείστα δεν βρίσκονται κοντά στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολα προσβάσιμα από τους πολίτες.

Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνει, έχει επισημανθεί από όλους τους εμπλεκόμενους η παντελής ανυπαρξία υποδομών επαναχρησιμοποίησης γενικότερα και ειδικότερα στους ίδιους τους χώρους των πράσινων σημείων, ενώ τα ωράρια λειτουργίας δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών. Προσθέτει ότι έχουν εντοπιστεί προβληματικές πρόνοιες στα συμβόλαια των διαχειριστών, οι οποίες θα πρέπει να αναθεωρηθούν με ενέργειες των Συμβουλίων ΟΕΔΑ.

Από όσα έχουν συζητηθεί ενώπιον της Επιτροπής, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου, όπου την ευθύνη διαχείρισης έχουν τα ίδια τα Συμβούλια ΟΕΔΑ, παρατηρεί περαιτέρω.

Ο κ. Λουκαϊδης αναφέρει ακόμα ότι κατά τη συζήτηση, η Επιτροπή Περιβάλλοντος έτυχε ενημέρωσης από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξής και Περιβάλλοντος για τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης σε σχέση με τη βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων πράσινων σημείων, κέντρων επαναχρησιμοποίησης, γωνιών ανακύκλωσης και σημείων συλλογής.

Ο κ. Λουκαϊδης ενημερώνει ότι ζήτησε εκ μέρους της Επιτροπής από τον αρμόδιο Υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή εντός των επόμενων ημερών ένα οδικό χάρτη, με συγκεκριμένα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των σχεδιασμών, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να υπάρξει η βούληση για να μετατραπούν οι σχεδιασμοί σε πράξεις και δηλώνει ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα και θα επανέλθει.

Το Ίδρυμα Terra Cypria, που παρέστη στη συνεδρία έδωσε στη δημοσιότητα το υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στο όποιο αναφέρει ότι έχει υλοποιήσει επισκέψεις σε Πράσινα Σημεία και έχει διαπιστώσει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όπως, μεταξύ άλλων, η ελλιπής ενημέρωση του κοινού για τα ωράρια λειτουργίας των Σημείων, τα είδη αποβλήτων που συλλέγονται στους χώρους αυτούς και την ανάγκη για διαλογή στην πηγή.

Το Terra Cypria εισηγείται  τη διεξαγωγή εκτενούς ενημερωτικής εκστρατείας  για τα Πράσινα Σημεία, επαναξιολόγηση των ωραρίων λειτουργίας  τους ειδικά τα σαββατοκύριακα, αύξηση της επιτήρησης στα πράσινα σημεία και στην ευρύτερη ύπαιθρο, και εξεύρεση λύσεων για εξυπηρέτηση ατόμων που θέλουν να απορρίψουν απόβλητα στα Σημεία και δεν μπορούν είτε λόγω βάρους είτε ηλικίας ή και έλλειψης κατάλληλου οχήματος.

Pay As You Throw

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το πρόγραμμα πληρώνω όσο πετώ (Pay As You Throw) ο κ. Λουκαϊδης ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ότι όπως φάνηκε μετά και από τη συνεδρία της Επιτροπής την 7η Απριλίου δεν θα καταστεί δυνατόν το νομοσχέδιο να ψηφιστεί σε νόμο πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής για τις βουλευτικές εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς δεν έχουν κατατεθεί οι κανονισμοί που θα ρυθμίσουν την εφαρμογή του.

Υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή έξι μήνες μετά την έγκριση των κανονισμών, όπως είναι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται σε αυτούς και ως εκ τούτου, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί από τη Βουλή, που θα συσταθεί μετά την λαϊκή ετυμηγορία του Μαΐου.

Σε ό,τι αφορά τη συνεδρία της 7ης Απριλίου, ο κ. Λουκαϊδης είπε ότι κατατέθηκαν οι τρις τροπολογίες του ΑΚΕΛ και έχει ολοκληρωθεί η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου

Ο κ. Λουκαϊδης διευκρίνισε ότι οι τροπολογίες περιλήφθηκαν στα συγκεκριμένα άρθρα του προτεινόμενου νόμου και αναμένονται οι αντιδράσεις του αρμοδίου Υπουργείου και Τμημάτων επί των τροπολογιών.

Οι τροπολογίες αφορούν την ειδική τιμολόγηση των ευάλωτων ομάδων,  τον καθορισμό πάγιων χρεώσεων και ειδικές ρυθμίσεις για απομακρυσμένες κοινότητες ή δήμους που βάσει των ιδιαιτεροτήτων τους θα παρουσιάζουν απόκλιση από τον μέσο όρο στο κόστος διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων.

Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι θα πρέπει να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, να διεξαχθεί τελική συζήτηση και να προωθηθεί με βάση τη διαδικασία που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, για διαβούλευση, τοποθέτηση και ετοιμασία έκθεσης προς την Ολομέλεια της Βουλής.

Πρόσθεσε πως για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία θα απαιτηθούν άλλες 3 συνεδρίες της Επιτροπής και φαίνεται ότι δεν υπάρχει η επάρκεια χρόνου, πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,