Αναζητείται η χρυσή τομή για τάχιστη προώθηση της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης