Οι Υπουργοί Γεωργίας και Δικαιοσύνης υπέγραψαν σήμερα Πρωτόκολλο συνεργασίας και διερεύνησης παραπόνων

Δήλωση της ΥΔΔΤ κας Έμιλυς Γιολίτη κατά την υπογραφή, με τον Υπουργό Γεωργίας κ. Κώστα Καδή, πρωτοκόλλου για υποθέσεις προστασίας και ευημερίας των ζώων