Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ του Ψηφίσματος 2587 για ανανέωση της εντολής της UNFICYP

Εγκρίνεται σήμερα το τελικό σχέδιο ψηφίσματος για ΟΥΝΦΙΚΥΠ- Το πλήρες κείμενο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του Ψηφίσματος 2561 για ανανέωση της εντολής της UNFICYP

Το ΣΑ ανανεώνει το ψήφισμα για ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το πλήρες κείμενο του τελικού σχεδίου