Υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την ΟΕΒ για την εργοδότηση αποφυλακισθέντων

Απασχόληση μετά τη φυλακή: πόσο επαρκής είναι η επένδυση στην παιδεία των κρατουμένων για την ομαλή επανένταξη τους στην κοινωνία;

Μνημόνιο Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΟΕΒ για εργοδότηση αποφυλακισθέντων