Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τη συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης