Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τη συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα σε άκρως θετικό, εποικοδομητικό και παραγωγικό κλίμα συνάντηση του Προέδρου του ΠΔΣ, δρος Χρίστου Κληρίδη και Μελών του ΔΣ με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (ΥΔΔΤ) κα Στέφη Δράκου και συνεργάτες της, με ημερήσια διάταξη, η οποία περιελάμβανε σειρά ουσιωδών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τους συλλειτουργούς αυτής.

Κατά την τρίωρη συνάντηση, μεταξύ άλλων, αντηλλάγησαν απόψεις για τη μεταρρύθμιση στην ανώτερη βαθμίδα της Δικαιοσύνης, την οικονομική διαχείριση του i-justice σε σχέση με τα δικαιώματα της JCC επί των δικηγορόσημων, τις προμήθειες στους Τοπικούς Συλλόγους από την πώληση των χαρτοσήμων, τα μέτρα εκτέλεσης και σύνταξη εγγράφων από δικηγόρους, τις εκκρεμούσες προτάσεις νόμου ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, το Νομοσχέδιο κατά της Διαφθοράς, την ανέγερση νέου δικαστηρίου και κτηριακά προβλήματα των Επαρχιακών Δικαστηρίων, για ζητήματα ασφάλειας των δικαστηρίων, την αντιμετώπιση των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog) στα Επαρχιακά και Ειδικά Δικαστήρια.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν η μεταφορά των ειδικών δικαστηρίων στο παλαιό Ανώτατο Δικαστήριο ή κοντινά κτήρια, η εξεύρεση δικαστηριακών χώρου για Εμπορικό Δικαστήριο στη Λεμεσό, η πρόσβαση των δικηγόρων στις Κεντρικές Φυλακές και νομοθεσίες που αφορούν τις φυλακές και τους φυλακισμένους. Διάλογος αναπτύχθηκε για τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στο Ναυτοδικείο και το Εμπορικό Δικαστήριο, για στήριξη μέτρων για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι δικηγόροι, για τη διαμεσολάβηση οικογενειακών διαφορών και για την αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΔΔΤ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί κύρια προτεραιότητα, εκφράστηκε η κοινή αντίληψη για την αναγκαιότητα να δρομολογηθεί η διαδικασία ψήφισης των τριών Νομοσχεδίων, άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΠΔΣ, δρα Κληρίδη, για τη συμβολή του στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την ετοιμασία των Νομοσχεδίων και υπογράμμισε την προσήλωση του ΥΔΔΤ στην προσπάθεια για μεταρρύθμιση των δικαστηρίων. Βεβαίωσε δε, ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους προκειμένου να τροχοδρομηθούν οι επιβαλλόμενες τομές ούτως ώστε να οικοδομείται ένα σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Ο δρ Κληρίδης επανατόνισε ότι η φιλοσοφία των τριών Νομοσχεδίων στερεώνεται στην εξειδίκευση με στόχο την ποιότητα και την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης, και ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εδράζονται οι προσπάθειες των συμβαλλόμενων μερών.

Όσον αφορά τις πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του i-justice, τέθηκαν προς συζήτηση στοχευμένες προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στην εξοικείωση των δικηγόρων με το εν λόγω σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο έργο της εκδίκασης των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog), χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της δικαιοσύνης, ζήτημα το οποίο απασχολεί και προβληματίζει έντονα τόσο τους δικηγόρους όσο και του πολίτες.

Για την ολιστική διαχείριση και εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων, τόσο ο ΠΔΣ όσο και το ΥΔΔΤ διατράνωσαν την πρόθεση και την αποφασιστικότητά τους για συνέργειες εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας του ΠΔΣ με τον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης, εκφράστηκε και από τα δύο μέρη η θέληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τη δημιουργία δύο συνδέσμων επικοινωνίας, liaison officers, αντιστοίχως, για αποτελεσματικότερο συντονισμό ενεργειών, ούτως ώστε να συναξιολογούνται τα δεδομένα αναλυτικά, επακριβώς καθώς και η προτεραιοποίηση των θεμάτων σε συνάρτηση με τις προκύπτουσες προκλήσεις.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,