Έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας για συνδρομή όλων στον έρανο συλλογής τροφίμων για τον Λίβανο – Δείτε που και πως μπορείτε να βοηθήσετε