Οδηγίες για καταχώρηση εγγράφων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών σε φακέλους εταιρειών που επηρεάζονται από κυρώσεις ΕΕ και ΟΗΕ κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας

Ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2021, σχετικά με την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Βρετανία και ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε Κινέζους αξιωματούχους για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σιντζιάνγκ