Ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2021, σχετικά με την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Βρετανία και ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε Κινέζους αξιωματούχους για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σιντζιάνγκ