Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ταξιδιωτικών πρακτόρων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού