Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για συζήτηση του Νομοσχεδίου σχετικά με την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού

Συζήτηση πρότασης νόμου για κατοχύρωση του επαγγέλματος, ζητά η Ένωση Σκηνοθετών