Καταλυτικός ο ρόλος των Κοινοβουλίων για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, είπε η Αννίτα Δημητρίου

Youth 4 Climate Justice: Η Κλιματική Κρίση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Συνέντευξη Ιωάννη Καλπούζου