Οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία στην Αστυνομία για έναρξη ανακριτικού έργου, βάσει της ενδιάμεσης έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις

Σύνοψη βασικών θέσεων της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις