Η Νομική Υπηρεσία παρέδωσε στον Αρχηγό Αστυνομίας την τελική Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις – Οδηγίες για ποινική διερεύνηση

Ερευνητικές Επιτροπές : Πρόταση για την τηλεοπτική μετάδοση των συνεδριάσεων

Οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία στην Αστυνομία για έναρξη ανακριτικού έργου, βάσει της ενδιάμεσης έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις

Σύνοψη βασικών θέσεων της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις