Γνωστοποίηση προκήρυξης σύμβασης υπηρεσιών συνεργάτη/ίδας για επιστημονική στήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση

Nομική ευθύνη του εργοδότη ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, είπε η Υπουργός Εργασίας

Ομιλία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της έρευνας «Έμφυλες διακρίσεις στην Απασχόληση στην Κύπρο»

Ανακοίνωση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αναφορικά με υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα