Η Επ. Αν. Δικαιωμάτων παρακολουθεί τα θέματα σεξουαλικής βίας στον αθλητισμό, κάτω από 10 υποθέσεις διερευνώνται

Α. Χρίστου: Το κράτος πρόνοιας πρέπει να λειτουργεί παράλληλα με το κράτος δικαίου – Oι δικαστές πρέπει να δίνουν ευκαιρίες θεραπείας σε υποθέσεις ναρκωτικών