Ο ΠΔΣ τίμησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Αχιλλέα Δημητριάδη

Συνάντηση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα

Η Επ. Αν. Δικαιωμάτων παρακολουθεί τα θέματα σεξουαλικής βίας στον αθλητισμό, κάτω από 10 υποθέσεις διερευνώνται

Α. Χρίστου: Το κράτος πρόνοιας πρέπει να λειτουργεί παράλληλα με το κράτος δικαίου – Oι δικαστές πρέπει να δίνουν ευκαιρίες θεραπείας σε υποθέσεις ναρκωτικών