Ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου αναφορικά με την επανεγγραφή του εμπορικού σήματος «HALLOUMI» στο Ηνωμένο Βασίλειο