Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την κατοχύρωση και προστασία των εμπορικών σημάτων και του βιομηχανικού σχεδίου

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει διαφημιστική εκστρατεία με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη που μπορεί να έχει από την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας του και συγκεκριμένα τα εμπορικά σήματα και βιομηχανικά σχέδια, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος είναι επίσης η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αρμόδια Υπηρεσία στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εγγραφή Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικών Σχεδίων ώστε να μπορεί να αποταθεί για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Η καμπάνια συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΙΕΕ) στα πλαίσια διμερούς προγράμματος Συνεργασίας, μεταξύ του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι πολύ σημαντική για ένα επιχειρηματία.  Παρέχει στον ιδιοκτήτη του Εμπορικού Σήματος το αποκλειστικό δικαίωμα στην χρήση του σήματός του και μπορεί να απαγορεύει σε τρίτο να χρησιμοποιεί ταυτόσημο ή παρόμοιο σήμα για ίδια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης του κοινού. Η χρήση Εμπορικού Σήματος από τρίτους μπορεί να γίνει μόνο με την άδεια χρήσης του ιδιοκτήτη.

Η προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων καλύπτει την εμφάνιση ενός προϊόντος η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή την γραμμή, το περίγραμμα, τα χρώματα, το σχήμα, την υφή ή τα υλικά του προϊόντος και την διακόσμηση. Με την κατάθεση του βιομηχανικού σχεδίου αποκτούνται αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του σχεδίου και μπορεί ο ιδιοκτήτης να αντιταχθεί στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του από τρίτους.  Επιπρόσθετα, τα δικαιώματα επί ενός κατατεθειμένου βιομηχανικού σχεδίου συνιστούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής και ενδέχεται να πωληθούν ή τύχουν άλλης εμπορικής εκμετάλλευσης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η εκστρατεία άρχισε στις 03/12/2021 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2021. Περιλαμβάνει την προβολή τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής και έντυπης διαφήμισης, προβολής διαφημιστικών πινακίδων στα Εμπορικά Κέντρα και προβολής διαφημιστικών σποτ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Google Network.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εμπορικά Σήματα και Βιομηχανικά Σχέδια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας www.intellectualproperty.gov.cy.

Πηγή: Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,