Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε Σχέδια της ΑνΑΔ κατά την περίοδο πλήρους ή μερικής αναστολής των εργασιών τους

Συνεχίζεται η καταβολή επιδομάτων για τα Ειδικά σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων