ΔΕΕ: Η εκτέλεση ΕΕΣ δεν μπορεί να απορρίπτεται μόνο για τον λόγο ότι δεν διασφαλίστηκε δικαίωμα σε νέα δίκη

ΔΕΕ: Προβλήματα στη δικαιοσύνη δεν δικαιολογούν άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

To ΔΕΕ καταδίκασε την Ουγγαρία για τις διαδικασίες παροχής διεθνούς προστασίας και επιστροφής μεταναστών