Το ΔΕΕ απορρίπτει αιτήσεις αναίρεσης Βρετάνης πρώην γενικής εισαγγελέα του κατά του διορισμού του διαδόχου της

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) απορρίπτει ως εν μέρει προδήλως απαράδεκτες και εν μέρει προδήλως αβάσιμες, τις δύο αιτήσεις αναίρεσης της Eleanor Sharpston κατά του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών με τις οποίες διορίστηκε γενικός εισαγγελέας ο διάδοχος της προσφεύγουσας, Αθανάσιος Ράντος, για την περίοδο από τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 6 Οκτωβρίου 2021.

Η Ε. Sharpston με δυο προσφυγές που άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, στις 7 Απριλίου 2020 και στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, ζήτησε αντίστοιχα την μερική ακύρωση της επίμαχης δήλωσης καθώς και την ακύρωση της ως άνω απόφασης, κατά το μέρος που αφορά τον διορισμό του Α. Ράντου.

Με τις δυο αιτήσεις αναίρεσης, η Ε. Sharpston ζήτησε από το ΔΕΕ να αναιρέσει τις δυο διατάξεις του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ (ΓΔΕΕ). Κατ’ ουσίαν ζητούσε να διαταχθεί ότι το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο

Με τη σημερινή του απόφαση το ΔΕΕ , απορρίπτει, αφενός, ως απαράδεκτο το αίτημά της για μερική ακύρωση της επίμαχης δήλωσης και, αφετέρου, ως προδήλως απαράδεκτο το αίτημά της για ακύρωσή της επίμαχης απόφασης, για το λόγο ότι υιοθετήθηκαν από τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών που ενήργησαν  με αυτή την ιδιότητα και όχι από το Συμβούλιο.

Το 2005, μετά από πρόταση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, με απόφαση των  αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, η Eleanor Sharpston διορίστηκε γενική εισαγγελέας στο Δικαστήριο για το υπόλοιπο της θητείας τoυ προκατόχου της, δηλαδή έως τις 6 Οκτωβρίου 2009. Η θητεία της ανανεώθηκε, για το χρονικό διάστημα από 7 Οκτωβρίου 2009 έως 6 Οκτωβρίου 2015 και, στη συνέχεια, για το χρονικό διάστημα από 7 Οκτωβρίου 2015 έως 6 Οκτωβρίου 2021.

Στις 29 Ιανουαρίου 2020, η Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών υιοθέτησε δήλωση σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους γενικούς εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίμαχη δήλωση).

Στην δήλωση αυτή υπενθυμίστηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν για αυτό από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης.

Η Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών σημείωσε ότι η μόνιμη θέση του γενικού εισαγγελέα που είχε παραχωρηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ενσωματώνεται στο εκ περιτροπής σύστημα των κρατών μελών για τον διορισμό των γενικών εισαγγελέων. Η Συνδιάσκεψη επισήμανε ότι, με βάση τη σειρά πρωτοκόλλου, το επόμενο επιλέξιμο κράτος μέλος είναι η Ελλάδα.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, με απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών για τον διορισμό τριών δικαστών και ενός γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο, διορίστηκε γενικός εισαγγελέας ο διάδοχος της προσφεύγουσας, Αθανάσιος Ράντος, για την περίοδο από τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 6 Οκτωβρίου 2021.

Με δυο διατάξεις της 6ης Οκτωβρίου 2020, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις δυο προσφυγές ακύρωσης ως απαράδεκτη και ως προδήλως απαράδεκτη, αντίστοιχα (T‑180/20 και T‑550/20).

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,