Η Κομισιόν καλεί Κύπρο και ακόμα 18 χώρες να συμμορφωθούν με οδηγία για ανοιχτά δεδομένα

Προειδοποιητικές επιστολές σε 19 χώρες, μεταξύ τους και στην Κύπρο, αποφάσισε να αποστείλει η Κομισιόν, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη  να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτασης της μεταφοράς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ισπανία, την Εσθονία, την Κροατία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Όπως σημειώνεται, οι αρχές των εν λόγω χωρών δεν έχουν παράσχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο των αναθεωρημένων κανόνων της ΕΕ για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία (ΕΕ) 2019/1024).

Η οδηγία έχει ως στόχο να προωθήσει την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και να συμβάλει ώστε ο μεγάλος όγκος πολύτιμων δεδομένων που παράγεται από δημόσιους φορείς να μπορεί να είναι διαθέσιμος για περαιτέρω χρήση.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων όπως εφαρμογές κινητικότητας, ενώ η υλοποίηση της οδηγίας θα επιφέρει περισσότερη διαφάνεια δίνοντας πρόσβαση σε δεδομένα από έρευνες που χρηματοδοτούνται με δημόσια κονδύλια, όπως για παράδειγμα την έρευνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η οδηγία εκδόθηκε στις 20 Ιουνίου 2019 και τα κράτη μέλη όφειλαν να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 17 Ιουλίου 2021.

Τα 19 κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις επιστολές και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες, το οποίο είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, πριν την παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,