Είναι καταχρηστικός όρος σε σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ δικηγόρου και καταναλωτή που καθορίζει την τιμή βάσει ωριαίας αμοιβής, χωρίς να περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες;

Χαιρετισμός Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην επετειακή εκδήλωση για τα 70χρονα από την ίδρυση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης