Είναι καταχρηστικός όρος σε σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ δικηγόρου και καταναλωτή που καθορίζει την τιμή βάσει ωριαίας αμοιβής, χωρίς να περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες;

Με τη δημοσιευθείσα στις 12-01-2023 απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι όρος σε σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ δικηγόρου και καταναλωτή, ο οποίος καθορίζει την τιμή βάσει ωριαίας αμοιβής, χωρίς να περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες, δεν πληροί την προϋπόθεση της διατύπωσης σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, ο εθνικός δικαστής μπορεί να επαναφέρει τα πράγματα στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής ελλείψει της επίμαχης ρήτρας, ακόμα κι αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο επαγγελματίας να μη λάβει καμία αμοιβή για τις υπηρεσίες του.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,