Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 19: Η Βιοηθική των Εμβολίων και της Βιοϊατρικής Έρευνας, Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου, 19.00-20.30 🗓

Διαδικτυακό σεμινάριο: «Καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης τιμολογιακού χαρακτήρα: Υπερβολική τιμολόγηση και Επιθετική τιμολόγηση», 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00-17:15 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 17 «Η Ενδοοικογενειακή Βία: Επίκαιρα Ποινικά Ζητήματα σε Ελλάδα και Κύπρο», Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 19.00-20.30 🗓

Διαδικτυακό Σεμινάριο ΠΔΣ: “Τα οφέλη της Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, 2 Δεκεμβρίου, 4.00μμ – 6.00μμ 🗓

Διαδικτυακό Σεμινάριο: “Η εφαρμογή του κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της ασφάλισης”, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, 17:00 – 19:00 🗓

Διαδικτυακό σεμινάριο: Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, 27 Οκτωβρίου 2021, 14:00 – 17:15, 3 CPD 🗓