Διαδικτυακό σεμινάριο: «Καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης τιμολογιακού χαρακτήρα: Υπερβολική τιμολόγηση και Επιθετική τιμολόγηση», 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00-17:15 🗓

Η Trojan Economics Academy διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης τιμολογιακού χαρακτήρα: Υπερβολική τιμολόγηση και Επιθετική τιμολόγηση», το οποίο θα λάβει χώρα στις 17/12/2021, ώρα 14:00-17:15.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην παρουσίαση πρακτικών καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης τιμολογιακού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι πρακτικές της υπερβολικής τιμολόγησης και της επιθετικής τιμολόγησης. Προκειμένου να υπάρχει πληρέστερη κατανόηση των πιο πάνω πρακτικών παρουσιάζεται σχετική νομολογία μέσα από την οποία αναδεικνύονται κρίσιμες έννοιες, νομικά τεστ και αδυναμίες τους καθώς και οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την ενδεχόμενη έκδοση λανθασμένων αποφάσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων σε σχέση με συγκεκριμένες πρακτικές καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης τιμολογιακού χαρακτήρα και η εξοικείωση με τις σημαντικότερες νομικές και οικονομικές έννοιες, αρχές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Το σεμινάριο έχει επικυρωθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο με 3 CPD (μη πιστοποιημένες μονάδες).

Εκπαιδευτής: Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εγγραφή στο σεμινάριο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Tags: , , ,