“Δίκαιο και Τεχνολογία” Ανοιχτή συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Frederick, Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, 17:00, στην αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος

Διαδικτυακό Σεμινάριο: 2ο Συνέδριο Επιτροπής Τεχνολογίας ΠΔΣ “Δίκαιο & Τεχνολογία: Προκλήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές”. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, 15:30 – 17:30. 🗓