Η Βουλή ψήφισε εκ νέου με τροποποιήσεις το νόμο για τις κυβερνητικές εγγυήσεις στην παραχώρηση δανείων

Δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου των εξουσιών Γενικού Εισαγγελέα

Στα προεδρικά συστήματα δεν απαιτείται μεν ψήφος εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της Βουλής αλλά η καταψήφιση του προϋπολογισμού γεννά σοβαρό θέμα νομιμοποίησης της κυβέρνησης

Επ. Νομικών: Εκ νέου επεξεργασία για το νομοσχέδιο για την Αρχή κατά της Διαφθοράς