Συνάντηση ΠΔΣ με τον κ. Στέλιο Ναθαναήλ, διαχειριστή-συντονιστή για ετοιμασία εισηγήσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog)