Επιθεωρήσεις για αδήλωτη εργασία στον κατασκευαστικό τομέα, ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας

Παγκύπρια εκστρατεία επιθεωρήσεων για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τήρηση των εργασιακών νομοθεσιών