Νικόλας Τσαρδελλής : «ο ΠΔΣ δεν έχει την πολυτέλεια να βάζει προτεραιότητες και να επικεντρώνεται σε μόνο μερικά θέματα»

Εκλογές Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κ. Νικόλα Τσαρδελλή:

Τι σπουδές έχετε κάνει και σε ποια πανεπιστήμια; 

Είμαι κάτοχος πτυχίου Νομικής LLB (Hons) του Newcastle University. Tο 2018, κατόπιν εκπαίδευσης από το Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) του Συμβουλίου της Ευρώπης, μου αναγνωρίστηκε η ιδιότητα εκπαιδευτή σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα, προχωρώ σε ολοκλήρωση του Advance Diploma of International Taxation (ADIT) του Chartered Institute of Taxation. 

Από πότε ασκείτε το δικηγορικό επάγγελμα; 

Ασκώ τη δικηγορία από το 2004. 

Σε ποιο γραφείο είστε και ποιος ο ρόλος σας, είδος υποθέσεων που χειρίζεστε;  

Είμαι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Ηλίας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. από το 2017 και είμαι υπεύθυνος του Δικαστηριακού Τμήματος του γραφείου της Λευκωσίας.

Ασχολούμαι κυρίως με δικαστηριακές υποθέσεις, αστικές και ποινικές, τόσο πρωτόδικα όσο και κατ’ έφεση. Επίσης ασχολούμαι με διεθνή φορολογικά θέματα, διεθνή εμπιστεύματα και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Γιατί αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα;  

Από το 2017 εκπροσωπώ το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρνακας στον ΠΔΣ. Συμμετείχα σε διάφορες επιτροπές του ΠΔΣ που ασχολήθηκαν με ζητήματα μείζονος σημασίας για το επάγγελμα, σε συνεδρίες της Επιτροπής Νομικών της Βουλής και σε συναντήσεις με άλλα θεσμικά όργανα. 

Αυτές οι εμπειρίες, σε συνδυασμό με την 16ετή άσκηση της δικηγορίας σε ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων και υπηρεσιών, δικαστηριακών και εξωδικαστηριακών, και την αδιάλειπτη επικοινωνία με συναδέλφους, μου έχουν δώσει σαφή εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλω στην εξεύρεση λύσεων. 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση εκλογής;  

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και έχουν αναφερθεί σε σωρεία συνεντεύξεων. Θεωρώ αχρείαστη την επανάληψη τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυστοκία στη λήψη αποφάσεων από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας, ο ΠΔΣ δεν έχει την πολυτέλεια να βάζει προτεραιότητες και να επικεντρώνεται σε μόνο μερικά θέματα, προτού προχωρήσει στα επόμενα. Ειδικά στο χρονικό αυτό σημείο όπου έχουν συσσωρευτεί τα προβλήματα. Αντιθέτως, χρειάζεται παράλληλη και συνεχής ενασχόληση με αυτά, όπως και με σωρεία άλλων θεμάτων. 

Ο ΠΔΣ καλείται σχεδόν καθημερινά να προβεί σε επαφές και συναντήσεις με θεσμικά όργανα και άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για προώθηση και επίλυση τους. Τα μέλη του συμβουλίου του ΠΔΣ, με τη συνδρομή μερικών ενεργών επιτροπών του, στελεχωμένοι από ολιγάριθμό προσωπικό, επιλαμβάνονται ένα τεράστιο αριθμό θεμάτων. Ο ΠΔΣ χρειάζεται να αναβαθμιστεί, τόσο τεχνολογικά όσο και σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας, να επενδύσει σε προσωπικό και στις επιτροπές του, ώστε να παρέχεται αυξημένη δυνατότητα για τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων, και ειδικότερα για να επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας ανταπόκριση και διαχείριση καίριας σημασίας προβλημάτων. Για παράδειγμα, η δημιουργία αμέσως μιας επιτροπής από συναδέλφους η οποία να ετοιμάσει προτάσεις για νομοθετικές αλλαγές, ώστε να διευκολυνθεί και να καταστεί πραγματικά εφικτή η εκτέλεση αποφάσεων (π.χ. άρση του τραπεζικού απορρήτου εξ αποφάσεως οφειλετών). Έτσι, μπορεί να επιλυθεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως δικηγόροι. Τη στιγμή που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει συνεχής προσπάθεια για εξεύρεση καινοτόμων λύσεων που θα διευκολύνουν την εκτέλεση αποφάσεων (π.χ. βρίσκεται υπό συζήτηση η δημιουργία κοινού Ευρωπαϊκού κτηματολογικού μητρώου στο οποίο θα έχουν πρόσβαση πιστωτές), στην Κύπρο παραμένει αδικαιολόγητα αναλλοίωτο το θεσμικό πλαίσιο.

Επομένως, μια από τις βασικές επιδιώξεις θα πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ΠΔΣ ώστε να μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός για να αντιμετωπίσει τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος μας. Στον εκλογικό μας συνδυασμό υπάρχει ταύτιση απόψεων ως προς το πως να προχωρήσουμε δυναμικά ώστε να φέρουμε νέες ιδέες και μια σύγχρονη προσέγγιση για αναβάθμιση του επαγγέλματος. 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,