Γιώργος Κωνσταντινίδης: «Πρέπει τόσο οι δικηγόροι να έχουν φωνή στις επιτελούμενες αλλαγές όσο και ο ίδιος ο Σύλλογος»

Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κ. Γιώργου Κωνσταντινίδη:

Τι σπουδές έχετε κάνει και σε ποια πανεπιστήμια;

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και γνωρίζω πολύ καλά την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Από πότε ασκείτε το δικηγορικό επάγγελμα;

Ασκώ το επάγγελμα από το 2008 οπότε και άρχισα την άσκηση μου στο δικηγορικό γραφείο Δράκος & Ευθυμίου Δ.Ε.Π.Ε. όπου εργάστηκα μέχρι τον Νοέμβριο του 2016.

Σε ποιο γραφείο είστε και ποιος ο ρόλος σας , είδος υποθέσεων που χειρίζεστε;

Από το 2016 μέχρι σήμερα συνεχίζω την άσκηση της δικηγορίας ως αυτοεργοδοτούμενος. Χειρίζομαι προσωπικά υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, υποθέσεις τραπεζών και ασφαλιστικών ως επίσης και ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις, ενώ παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες για κατάρτιση συμβολαίων, θεμάτων ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και νομικών γνωματεύσεων. Είμαι επίσης διορισμένος Ποινικός Ανακριτής της Αρχής Διερεύνησης Παραπόνων και Ισχυρισμών Κατά της Αστυνομίας.

Γιατί αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα;

Ως Βοηθός Ταμίας από το 2014 επί προεδρίας του Κώστα Δημητριάδη και στη συνέχεια ως Ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας μέχρι σήμερα, έχω εις βάθος γνώση των καθηκόντων, του προϋπολογισμού και των προβλημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας οικονομικών και μη. Το ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, εφαρμόζοντας καθόλα τα χρόνια της θητείας μου υγιείς και διαφανείς πολιτικές διαχείρισης, έχει βελτιωθεί σημαντικά, είναι σε πολύ καλό επίπεδο και με προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης. Είναι η πεποίθηση μου ότι η καλή κατάσταση του ταμείου μας σε αυτό το χρονικό σημείο, θα βοηθήσει τον Σύλλογο στην εφαρμογή της υφιστάμενης διαδικασίας μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, στη δυνατότητα εισαγωγής  ηλεκτρονικής καταχώρησης δικογράφων καθώς και της ηλεκτρονικής καταβολής τελών, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση του Συλλόγου. Με σωστή διαχείριση, μπορεί να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών προς όλους τους δικηγόρους ενώ ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η εισοδηματική ευρωστία του ταμείου του Συλλόγου.

Αυτό που χρειάζεται ο Σύλλογος μας, από τη δική μου προσωπική εμπειρία, είναι άτομα τα οποία να μπορούν να διαχειριστούν εποικοδομητικά τις απόψεις όλων των συναδέλφων μας, να έχουν νηφαλιότητα και να δρουν με υπευθυνότητα, να μπορούν να διαχειρίζονται θέματα προσωπικού, να έχουν ισορροπημένη και απαλλαγμένη από εξυπηρέτηση απώτερων και αλλότριων συμφερόντων κρίση καθώς και να έχουν την δυνατότητα να δρουν τάχιστα υπό πίεση ενώ ταυτοχρόνως να δρουν και με ομαδικότητα. Ο Μιχάλης Βορκάς, εκτός από την μακρά εμπειρία στη δικηγορία και τη γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι, συγκεντρώνει στο πρόσωπο  του όλα τα πιο πάνω ενώ και τα άτομα που απαρτίζουν το συνδυασμό του είναι κατάλληλα προς επίτευξη αυτού του σκοπού.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση εκλογής;

Πρωταρχικός στόχος  είναι η ενεργή  συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας στο ζήτημα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει τόσο οι δικηγόροι να έχουν φωνή στις επιτελούμενες αλλαγές όσο και ο ίδιος ο Σύλλογος ομοιογένεια.

Δεν πρέπει και δεν μπορεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταχώρισης νομικών εγγράφων να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και όλων των τοπικών δικηγορικών συλλόγων από τις προμήθειες χαρτόσημων που αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων τόσο  του Συλλόγου της Λευκωσίας όσο και των υπολοίπων τοπικών συλλόγων, αλλά οι αλλαγές θα πρέπει να υλοποιηθούν με τρόπο που είτε διατηρεί τα υφιστάμενα έσοδα είτε μέσω προσπαθειών για νέες πηγές και πεδία εσόδων αφού σε περίπτωση απώλειας αυτών των εσόδων τίθεται σε μεγάλο βαθμό θέμα βιωσιμότητας όλων των τοπικών συλλόγων. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στον έλεγχο και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί. Επίσης πρέπει να εξευρεθεί τρόπος αύξησης  των εσόδων με απώτερο σκοπό την χρησιμοποίηση τους προς όφελος των δικηγόρων καθώς και  της βελτίωσης στις παρεχόμενες από τον Σύλλογο προς αυτούς υπηρεσιών.

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκθέσω τις απόψεις μου και να ευχηθώ σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,