Δημήτρης Καΐλης: « Πρωταρχικό μέλημα του Συλλόγου μας πρέπει να είναι η ενεργή συμμετοχή του στο ζήτημα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης »

Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κ. Δημήτρη Καΐλη :

Τι σπουδές έχετε κάνει και σε ποια πανεπιστήμια;

Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Από πότε ασκείτε το δικηγορικό επάγγελμα;

Έχω επιτύχει στις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 2011 και εκ τότε ασκώ ανελλιπώς το δικηγορικό επάγγελμα.

Σε ποιο γραφείο είστε και ποιος ο ρόλος σας, είδος υποθέσεων που χειρίζεστε;

Εργάζομαι στο δικηγορικό γραφείο Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε. από τον Ιανουάριο του 2017 και από τον Οκτώβριο του 2018 κατέχω τη θέση «Manager» στο Δικαστηριακό Τμήμα του γραφείου.

Κατά τη διάρκεια της δικηγορικής μου ενασχόλησης και ασκώντας μάχιμη δικηγορία, έχω χειριστεί υποθέσεις που αφορούν όλα τα πεδία της νομικής επιστήμης, εντούτοις τα τελευταία έτη έχω επικεντρωθεί σε υποθέσεις που αφορούν το Διοικητικό, Εργατικό και Αστικό Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται του δικαίου των συμβάσεων.

Γιατί αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα;

Η απόφαση μου για υποβολή υποψηφιότητας επήλθε κατόπιν ωρίμου σκέψεως και πίστης ότι μπορώ να συνεισφέρω στην αναβάθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος, στην βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης, στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι οι δικηγόροι κατά την προσέλευση μας στα Δικαστήρια και κυρίως στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και σεβασμού του κοινού προς τον δικηγορικό κόσμο και τα δικαστήρια.

Έρεισμα στη λήψη της ως άνω απόφασης μου ήτο η υποβολή υποψηφιότητας, για τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, από τον Μιχάλη Βορκά, του οποίου έχω τη τιμή να συμμετέχω στο συνδυασμό του. Έχοντας ιδία άποψη για τον Μιχάλη Βορκά, είμαι πεπεισμένος ότι οι γνώσεις και οι απόψεις του σε συνδυασμό με την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και την μαχητικότητα του, μπορούν να επιφέρουν τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται προς επίτευξη των όσων έχω αναφέρει πιο πάνω.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση εκλογής;

Διανύοντας μια πρωτόγνωρη και περίεργη κατάσταση και βιώνοντας καθημερινά αρκετά προβλήματα που προκύπτουν από την πανδημία, θεωρώ ότι προτεραιότητα, τουλάχιστον για τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας, θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων που καθιστούν δυσχερέστερη την εκτέλεση των εργασιών των δικηγόρων, των δικαστών και των λοιπών εργαζομένων στα δικαστήρια της Λευκωσίας. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις και να παρθούν αποφάσεις, μεταξύ άλλων, οι οποίες να βελτιώνουν τις συνθήκες στις αίθουσες των δικαστηρίων και στο πρωτοκολλητείο και να καθοριστεί ένα σύστημα ενημέρωσης των δικηγόρων για τις εμφανίσεις και τις ακροάσεις, που θα ακολουθείται από όλους τους δικαστές, ούτως ώστε να αποφεύγεται η πολυκοσμία, η σπατάλη χρόνου για αχρείαστες εμφανίσεις και η οποιαδήποτε ταλαιπωρία όλων των εμπλεκομένων συμπεριλαμβανομένου και των διαδίκων.

Ασφαλώς, πρωταρχικό μέλημα του Συλλόγου μας πρέπει να είναι και η ενεργή συμμετοχή του στο ζήτημα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και στην εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ως επίσης και η επίλυση του κτηριακού προβλήματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η λήψη αποφάσεων και ο τρόπος δράσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας θα συμφωνηθεί από το εκλεγέν συμβούλιο, κατόπιν ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου, σε πνεύμα συνεργασίας και πάντα με γνώμονα την προώθηση των συμφερόντων των μελών του συλλόγου.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,