Συμφωνία Brexit: πώς θα επηρεάσουν οι αλλαγές στις σχέσεις ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου

Οι σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζουν μετά το Brexit και τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη του 2020. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Ακολούθησε μεταβατική περίοδος κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση, προκειμένου να διενεργηθούν διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές του σχέσεις με την ΕΕ. Μετά από έντονες διαπραγματεύσεις, στα τέλη του Δεκεμβρίου 2020 συνήφθη συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Παρόλο που η εφαρμογή της συμφωνίας είναι προσωρινή, θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο για να μπορέσει επίσημα να τεθεί σε ισχύ. Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν επί του παρόντος το κείμενο στις ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, προτού το ψηφίσουν κατά τη σύνοδο της ολομέλειας.

Ορισμένα ζητήματα έχουν ήδη καλυφθεί ήδη από τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, που επετεύχθη στα τέλη του 2019. Η συμφωνία για τα θέματα διαχωρισμού αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην ΕΕ, τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος μέλος, καθώς και συνοριακά θέματα, ιδίως όσον αφορά το νησί της Ιρλανδίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,