Η Ολομέλεια ψήφισε νόμο για εφαρμογή κανονισμού που αφορά συνεργασία για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κατά πλειοψηφία νόμο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπέρ ψήφισαν 24 βουλευτές και εναντίον 16.

Σκοπός του νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Ο υπό αναφορά Κανονισμός, προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναλάβει εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Κανονισμού καθήκοντα διερεύνησης και δίωξης αναφορικά με αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο νόμο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του υπό αναφορά Κανονισμού, θα διορίζει τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα και θα καθορίζει τις αρμοδιότητές του.

Στη θέση του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα δύναται να διοριστεί πρόσωπο το οποίο κατέχει τη θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή ανώτερη αυτής θέση στην εν λόγω υπηρεσία.

Ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας έχει αρμοδιότητα για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχει εξουσία να καθορίζει την αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση μίας υπόθεσης, σε περίπτωση διαφωνίας του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με το κατά πόσο αξιόποινη πράξη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του υπό αναφορά Κανονισμού.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας θα έχει την υποχρέωση γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινης συμπεριφοράς ως προς την οποία αυτή δύναται να ασκήσει την αρμοδιότητά της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,