Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για απαλλαγή άμεσης φυλάκισης

Έχοντας αναγνωρίσει τα κακά που δημιουργούνται από ποινές άμεσης φυλάκισης μικρών χρονικών περιόδων και αφού, 

υπάρχουν αποδεικτικές εκθέσεις οι οποίες στοιχειοθετούν το ότι τέτοιες ποινές δεν προσφέρουν κάτι θετικό ούτε στο συγκεκριμένο άτομο που του επιβάλλεται αυτή η ποινή, ούτε στις Κεντρικές Φυλακές αφού ο υπερπληθυσμός επηρεάζει τα προγράμματα εντός της φυλακής αλλά ούτε και στην κοινωνία αφού αποτέλεσμα τέτοιου είδους ποινής είναι η χειροτέρευση προβλημάτων ανεργίας και άστεγων και αφού, 

Έχουν ληφθεί υπόψη παρόμοια παραδείγματα από άλλα κράτη τα οποία ήδη έχουν εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές οι οποίες ασφαλώς βοηθούν σε όλα τα πιο πάνω προβλήματα,

Κρίθηκε αναγκαίο όπως ετοιμαστεί η εν λόγω πρόταση η οποία συνοπτικά παρουσιάζει δυο διαφορετικές πιθανές νομοθετικές ρυθμίσεις προς επίλυση του πιο πάνω προβλήματος. 

Η πρόταση (Α) με πιθανή τροποποίηση του περί της Υφ’ Όρων Αναστολής της Εκτέλεσης Ποινής Φυλακίσεως εις Ορισμένα Περιπτώσεις Νόμο του 1972 (95/1972) με σχετικά άρθρα στα οποία θα απαγορεύουν σε Δικαστήριο να επιβάλει άμεση εκτέλεση ποινής φυλάκισης όταν η ποινή φυλάκισης είναι 6 μήνες και κάτω και ο καταδικασθέντας έχει λευκό ποινικό μητρώο, ή 

Η πρόταση (Β) με την εισαγωγή νέας νομοθεσίας με τίτλο ο περί Αναγκαστικής Εφαρμογής Κάτ Οικον. Περιορισμού Νόμο του 2020 στην οποία νομοθεσία σε περιπτώσεις και πάλι που άτομο καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 6 μήνες και κάτω και έχει λευκό ποινικό μητρώο, το Δικαστήριο επιβάλλεται όπως διατάξει την εκτέλεση της ποινής αυτής να είναι υπό κάτ. οικον. περιορισμό (house arrest) και με ηλεκτρονική παρακολούθηση του καταδικασθέντα. 

Και στις δυο προτάσεις έχει συμπεριληφθεί και το ενδεχόμενο να μην μπορεί να φυλακιστεί άμεσα άτομο λόγο χρηματικής οφειλής ύψους €1.708 και κάτω. 

Το εν λόγω κείμενο στόχο έχει να θεραπεύσει το πρόβλημα που δημιουργείται από την επιβολή ποινής φυλάκισης ελάχιστων ημερών στις περιπτώσεις που αυτή ζητείται μάλιστα να είναι άμεσα εκτελεστέα και σκοπό έχει την έναρξη συζήτησης αναφορικά με τον προαναφερόμενο στόχο και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου υποβάθρου ως βάσει για ανάπτυξη της συζήτησης ευελπιστούμε θα καταλήξει στην απαιτούμενη ρύθμιση. 

Το κείμενο συμπεριλαμβάνει όλα όσα έχουν ληφθεί υπόψη για να υπάρξει η κατάληξη στις δυο προτάσεις και ευελπιστούμε ότι θα είναι η σωστή έναρξη επίλυσης αυτού του διαχρονικού προβλήματος που υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,