Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην τελευταία συνεδρίασή του έχει αποφασίσει τη σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς, η οποία αποτελείται από έναν Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τρεις Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν τύχει σχετικής εκπαίδευσης και έναν Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου. 

Καθήκον της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις διεθνώς πάνω στα θέματα δικαστικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς και να εισηγείται τροποποιήσεις για εκσυγχρονισμό και τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς. Ο Οδηγός έχει υιοθετηθεί το 2019 και έχει αναθεωρηθεί, μέχρι σήμερα, τέσσερις φορές για σκοπούς περαιτέρω βελτίωσης και εμπλουτισμού του.

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, έχει συγκληθεί για τις 15 Οκτωβρίου 2020.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,