Το Ανώτερο Δικαστήριο της Βρετανίας για τον Covid-19

Πρόσφατα το Queen’s Bench Division του High Court της Αγγλίας και της Ουαλίας, εξασκώντας την δικαιοδοσία του ως διοικητικό δικαστήριο, ανακοίνωσε την απόφαση του στην υπόθεση  Dolan & Ors v Secretary of State for Health And Social Care & Anor. Η υπόθεση αφορούσε αίτηση δικαστικής αναθεώρησης των μέτρων που έλαβε η Βρετανική κυβέρνηση για αντιμετώπιση της πανδημίας του κωρονοιού. Η αίτηση έθιγε μια σειρά από θέματα σε ότι αφορά την διαδικασία λήψης και αναθεώρησης των μέτρων καθώς και της αναλογικότητας των συνεπειών τους. Σε αυτούς τους προβληματισμούς ο δικαστής Lewis παρέχει τις παρακάτω απαντήσεις:

1. Σε ότι αφορά την καθυστέρηση υποβολής της αίτησης, το δικαστήριο συμφώνησε η αργοπορία δύο και πλέον μηνών, και η συνεπακόλουθη απόσυρση κάποιων εκ των μέτρων καθιστούσε τη συζήτηση εν μέρει ακαδημαϊκή, και συνεπώς εκτός της αρμοδιότητας του δικαστηρίου. Η καθυστέρηση όμως δεν κρίθηκε απαγορευτική ως προς την αναθεώρηση των αντίστοιχων μέτρων που βρίσκονται τώρα σε ισχύ. Τονίσθηκε όμως ότι το ενδεχόμενο επαναφοράς των μέτρων που υπήρχαν κατά την καταχώρηση της αίτησης, σε περίπτωση ενός δευτέρου κύματος της πανδημίας δεν ήταν αρκετό για να δικαιολογήσει την εξέταση τους τώρα.

2. Σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς των αιτητών περί υπέρβασης των δυνάμεων που παρείχε στην κυβέρνηση η ισχύουσα νομοθεσία, το δικαστήριο ανέφερε τα εξής: ο νόμος δεν επέτρεπε μόνο την υιοθέτηση περιορισμών κατά συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων, αλλά και έναντι του γενικού πληθυσμού της χώρας.

3. Ισχυρισμοί περί αυτοπεριορισμού και παραβίασης των Άρθρων 5, 8, 9, 11, της ΕΣΔΑ καθώς και των Άρθρων 1 και 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της συνθήκης αποτέλεσαν αντικείμενο ανάλυσης της απόφασης χωρίς όμως να κριθεί ότι υπήρξε ο οποιοσδήποτε αδικαιολόγητος περιορισμός τους.

4. Τέλος το δικαστήριο έκρινε ότι όλα τα υπό εξέταση μέτρα ήταν συμβατά με την αρχή της αναλογικότητας. 

Διαβάστε την Απόφαση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,