Μη νόμιμη η αναγραφή της διαγωγής στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – διαβάστε την απόφαση

Απόφαση 32/2020 ΑΠΔΠΧ: Η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι για την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του µαθήµατος των Θρησκευτικών αρκεί η δήλωση ότι λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συµµετοχή του µαθητή στο µάθηµα των Θρησκευτικών. Και κατά δεύτερον, ότι η αναγραφή του χαρακτηρισµού της διαγωγής στους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν είναι νόµιµη.

Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,