Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο αύξησης των ποινών στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα Διατάγματα

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο αύξησης των ποινών στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα Διατάγματα και τον περί Λοιμοκαθάρσης Νόμο. Ο Υπουργός ευχαρίστησε την Επιτροπή Νομικών για τη συνεργασία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τονίζει ότι υπήρξε απόλυτη σύγκληση απόψεων.

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις:

Τις τροπολογίες των κομμάτων ως προς το νομοσχέδιο που το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατέθεσε για τροποποίηση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και των περί Εξωδίκων Προστίμων Νόμου, συζήτησαν κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίας, τα μέλη της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος κλήθηκε να παραστεί. Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν η διαμόρφωση σύγκλησης με σκοπό να ψηφιστεί στη σημερινή Ολομέλεια. Σε δηλώσεις του μετά από το πέρας της συνεδρίας, ο κ. Σαββίδης, χαιρετίζοντας το πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης που επιδείχτηκε από τα μέλη της Επιτροπής Νομικών, επεσήμανε ότι «έγινε, για άλλη μια φορά, μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση, όπου αντηλλάγησαν απόψεις μέσα σε πνεύμα αλληλοκατανόησης και συνεργασίας, κι είναι με χαρά που διαπιστώνω την ομοψυχία που επικράτησε ως αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης».

Η Βουλή στη συνέχεια, ψήφισε κατά πλειοψηφία σε νόμους τα δύο νομοσχέδια. Ο πρώτος νόμος, που τροποποίησε τον υφιστάμενο νόμο για τη λοιμοκάθαρση, ψηφίστηκε με 45 ψήφους υπέρ και 6 εναντίον. Ο δεύτερος νόμος είναι τροποποίηση του νόμου για τα εξώδικα πρόστιμα και ψηφίστηκε με 43 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον.

Δείτε τις διαφοροποιήσεις του νομοσχεδίου:

  • Οι τέσσερις κατηγορίες υποστατικών βάσει του εμβαδού του ωφέλιμου χώρου εξυπηρέτησης πελατών, θα γίνουν πέντε.
  • Προνοούνται εξώδικα πρόστιμα για πρώτη και δεύτερη ή συνεχιζόμενη παράβαση, οπόταν και απαλείφεται η πρόνοια για την τρίτη παράβαση.
  • Τα πρόστιμα αρχίζουν από 500 ευρώ για την πρώτη παράβαση στα μικρότερα υποστατικά, ενώ στα υποστατικά τα οποία είναι άνω των 500 τ.μ. ωφέλιμου χώρου εξυπηρέτησης πελατών, το εξώδικο πρόστιμο για την πρώτη παράβαση θα ανέρχεται στις 8.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση σε 16.000 ευρώ.
  • Επιπλέον, έχει διαφοροποιηθεί ελαφρώς το δικαίωμα διοικητικής αναστολής λειτουργίας επιχείρησης, έτσι ώστε με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, να μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία μιας επιχείρησης, η οποία παραβιάζει τους νόμους, τους κανονισμούς ή τα διατάγματα, για περίοδο που να μην υπερβαίνει τις πέντε μέρες. Στη συνέχεια, εάν κριθεί ότι η περίοδος αναστολής λειτουργίας θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε ημέρες, θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικασία μέσω δικαστηρίου. Διατηρείται στον Νόμο και το δικαίωμα δικαστικής διαδικασίας για έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών.

Ο κ. Σαββίδης διευκρίνισε επίσης πως «ο Νόμος θα προβλέπει ότι σε περιπτώσεις που μέλος της Αστυνομίας διαπιστώσει την ύπαρξη παράβασης από επιχείρηση, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος, αφού βεβαιωθεί ότι ενδείκνυται να εκδοθεί το διάταγμα της άμεσης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, θα δώσει εντολές σε μέλη της Αστυνομίας ώστε να προχωρήσουν στην εκτέλεση του διατάγματος, αφού επιδοθεί επί τόπου σχετική γραπτή ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της επιχείρησης, η οποία θα προβλέπεται στον Νόμο.» Η ειδοποίηση θα έχει άμεση ισχύ και πρόκειται για «μια διαδικασία την οποία κι εμείς ζητούσαμε αλλά και οι πολίτες την ζητούσαν», είπε, τονίζοντας, ωστόσο, πως «επιδίωξή μας δεν είναι να κλείνουμε επιχειρήσεις. Επιδίωξη και σκοπός είναι, εκεί και όπου  διαπιστώνεται μια παράβαση η οποία άπτεται θεμάτων δημόσιας υγείας, να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρχει παραβίαση των νόμων, των κανονισμών και των διαταγμάτων, έτσι ώστε να κάνουμε ότι μπορούμε για να αποφύγουμε την πιθανή επαναφορά του ιού στην κοινότητα.»

Print Friendly, PDF & Email