Χ. Κληρίδης: H έκθεση της Greco και το σύστημα διορισμού δικαστών στη Κύπρο

“Στόχος μου, αν εκλεγώ Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είναι ακριβώς να συνδράμουμε στην αναβάθμιση, όχι μόνο του δικηγορικού επαγγέλματος αλλά της δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου”, έγραψε σε ανάρτηση του σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης ο δικηγόρος και καθηγητής Νομικής κ. Χρίστος Κληρίδης, στην οποία παραθέτει τα σχόλια του για το σύστημα διορισμού δικαστών στη Κύπρο βάσει συγκεκριμένων παραγράφων της 4ης Έκθεσης Συμμόρφωσης της Greco .

Διαβάστε τα σχόλια:

1. Στην παραγωγική συζήτηση που ξεκίνησε για τις διαδικασίες διορισμού νέων δικαστών πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, κατά τη γνώμη μου, τα πορίσματα της 4ης Έκθεσης Συμμόρφωσης της Greco 18-22/6/2017 , η οποία δημοσιεύθηκε στις 6/9/2018.

2. Η έκθεση αφιερώνει ένα μέρος στο θέμα θωράκισης κατά της διαφθοράς σε σχέση με τους δικαστές.

3. Η σύσταση ΙΧ αφορά τη λειτουργία του Δικαστικού Συμβουλίου και ζητούσε αναθεώρηση αυτής με στόχο να εμποδιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή δημιουργία εντυπώσεων.

4 .Η Έκθεση της Greco ήταν προς τη κατεύθυνση διεύρυνσης εκπροσώπησης του Δικαστικού Συμβουλίου έτσι που να συμπεριληφθούν σε αυτό και δικαστές των κατωτέρων δικαστηρίων Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι, αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τους Επαρχιακούς δικαστές αλλά και δικαστές από τα ειδικά Δικαστήρια:
π.χ. Διοικητικών Δικαστηρίων, Ελέγχου Ενοικιάσεων, Οικογενειακών, Εργατικών Διαφορών.

5. Η θέση της Greco ήταν ότι, Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται μόνο από δικαστές έπρεπε να εκλέγεται από τους αδελφούς δικαστές με διαδικασίες οι οποίες θα εγγυώνται την ευρεία εκπροσώπηση του Δικαστικού Σώματος σε όλα τα επίπεδα δια να αποφευχθεί η εντύπωση εξυπηρέτησης ιδίων συμφερόντων μεταξύ
άλλων.

6. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος κατά πόσον οι προτάσεις για την μεταρρύθμιση ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια που έθεσε η Greco. Εν πάση περιπτώσει, οι πρόσφατοι διορισμοί έγιναν χωρίς να υλοποιηθούν οι συστάσεις της Greco και κατά παράβαση αυτών. Έχω την άποψη ότι αυτό ήταν το λάθος.

7. Η σύσταση με αριθμό Χ, αφορούσε τον καθορισμό συγκεκριμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για σκοπούς διορισμού νέων δικαστών, μεταξύ άλλων, και την διάθεση των κριτηρίων αυτών στο κοινό. Είναι γεγονός ότι ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο νέα κριτήρια τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Η σύσταση της Greco ήταν ότι το πιο σημαντικό κριτήριο ήταν το κριτήριο του «υψηλού ηθικού επιπέδου» κάτι το οποίο, ανεξάρτητα με τη νομολογία, την οποία παραθέτει σε απάντηση το Ανώτατο Δικαστήριο, θα πρέπει να ερμηνευθεί ειδικά και να λάβει σάρκα και οστά υπό τη μορφή συγκεκριμένων κριτηρίων και ότι θα πρέπει να ελέγχεται το “background” «ιστορικό» και η ακεραιότητα του κάθε υποψήφιου για να αποφευχθεί ο διορισμός ακατάλληλων υποψηφίων. Για αυτά τα θέματα πρέπει να διαμορφωθούν πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και ενοποιημένα κριτήρια τα οποία πάντοτε θα πρέπει να διέπονται από αντικειμενικότητα και στο πλαίσιο της διαφάνειας η οποία επιβάλλεται στην διαδικασία διορισμού δικαστών να είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό σε ένα έγγραφο.

8. Περαιτέρω, πρέπει να τηρούνται αρχεία των διορισμών προφανώς και πρακτικά και όλων των διαδικασιών σε σχέση με τους διορισμούς, τα οποία να είναι διαθέσιμα στα ενδιαφερόμενα μέρη.

9. Ο στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων. Η έκθεση της Greco δεν αναφέρεται στην αναγκαιότητα επιτυχούς εξέτασης αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι δύο συστάσεις IX και Χ είναι πακέτο το οποίο προϋποθέτει ένα νέο Δικαστικό Συμβούλιο, διαφάνεια στις διαδικασίες διορισμού και την διαθεσιμότητα των αντικειμενικών κριτηρίων στο κοινό.

10. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος και πάλιν κατά πόσον τα νέα κριτήρια τα οποία θεσπίστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο προβαίνουν σε ικανοποιητικό έλεγχο του ιστορικού και ακεραιότητας, καταλληλότητας των υποψηφίων χωρίς να θέλω να εισηγηθώ ότι επελέγησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλοι υποψήφιοι. Σημασία έχει οι διαδικασίες που ακολουθούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που έθεσε η Greco.

11. Έχω την ισχυρά άποψη ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσουν οι διορισμοί χωρίς να ικανοποιούνται όλες οι πιο πάνω συστάσεις και ιδιαίτερα η αναθεώρηση της σύστασης του Δικαστικού Συμβουλίου.

12. Οι εισηγήσεις των συναδέλφων τις οποίες χαιρετίζω π.χ. Ε. Πουργουρίδη Χρ. Χρίστοφη, αφορούν τα κριτήρια επιλογής. Είναι ευπρόσδεκτες. Η οποιαδήποτε προσπάθεια ωραιοποίησης της υφιστάμενης διαδικασίας και του αποτελέσματος της δεν συνάδει με την εποικοδομητική κριτική η οποία πρέπει να ασκείται.

Διαβάστε τις εισηγήσεις τους:

Ε. Πουργουρίδης: Καθολική απαξίωση από το «Κράτος Δικαίου» για τη διαδικασία διορισμού Δικαστών

X. Xριστοφή: O διορισμός Δικαστή-παιδιού εν ενεργεία Εφέτη θέτει σοβαρά ζητήματα προς συζήτηση

13. Στόχος μας, και στόχος μου, αν εκλεγώ Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είναι ακριβώς να συνδράμουμε στην αναβάθμιση, όχι μόνο του δικηγορικού επαγγέλματος αλλά της δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου.

Δείτε επίσης : Η «κούρσα» και οι παρατυπίες του διορισμού των νέων Δικαστών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,