ΒΟΥΛΗ: Eνέκρινε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή

Η Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφισμα που ενέκρινε με 35 ψήφους υπέρ και μία αποχή (Λίνος Παπαγιάννης- ΕΛΑΜ) επαναβεβαιώνει την προσήλωση και δέσμευσή της στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, συμβάλλοντας και ενισχύοντας τη συνέχιση των προσπαθειών του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών ανά το παγκόσμιο για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, ανακοίνωσε ότι άρχισε η αποκλειστικά ηλεκτρονική λειτουργία της Βουλής. Πρόσθεσε πως με αυτό τον τρόπο το κοινοβούλιο αναβαθμίζει τη λειτουργία του και κάνει πράξει τις υποδείξεις προς άλλες υπηρεσίες. Σημείωσε περαιτέρω πως αυτό είναι ένα μέτρο για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ανέφερε ακόμα πως θα ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές.

Διαβάστε επίσης: Έξω από το Ανώτατο η διαμαρτυρία για την κλιματική αλλαγή

Η Βουλή με το ψήφισμα της, μεταξύ άλλων, δηλώνει ότι στηρίζει τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, ώστε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να υποβληθεί το τελικό Εθνικό Σχέδιο Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-2030,

Τονίζει την ανάγκη για άμεση λήψη περαιτέρω μέτρων που να οδηγούν στην εκπλήρωση των  «Στόχων 20-20-20» τους οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλεί την κυβέρνηση να προβεί στην αναγκαία λήψη μέτρων έτσι ώστε ο βιομηχανικός και εμπορικός τομέας να μειώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. Ταυτόχρονα, κρίνει απαραίτητη  την ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και την αυξημένη συνέργεια δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Διαβάστε επίσης: Η πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Καλεί, επίσης για την οριζόντια ένταξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Ατζέντα 2030) στα τριετή Στρατηγικά Πλάνα των Υπουργείων και Ανεξάρτητων Θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών όπως διαθέσει τα αναγκαία κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό των επόμενων ετών ώστε να υλοποιηθούν τόσο οι διεθνείς και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις μας όσο και οι υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Με το ψήφισμα της η Βουλή τονίζει την ανάγκη προώθησης όλων των μέτρων που θα αναβαθμίζουν τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εκφράζει περαιτέρω τη θέση πως μεταξύ αυτών που πρέπει να γίνουν, είναι η Κυβέρνηση  άμεσα να προχωρήσει στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα, που έχει ως στόχο να ανακοπεί η απώλεια βιοποικιλότητας στην Ε.Ε. με ορίζοντα το 2020 και επισημαίνει ότι η Στρατηγική απαιτεί την πλήρη εφαρμογή των αντίστοιχων οδηγιών, ώστε να επιτευχθούν ικανοποιητικές συνθήκες διατήρησης των προστατευόμενων ειδών άγριων πτηνών και οικοτόπων.

Αναφέρει ακόμα πως η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή και επικύρωση του Πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτίων ζωνών της Μεσογείου και τη Σύμβαση του Ελσίνκι για τα διασυνοριακά υδατορεύματα και τις διεθνείς λίμνες.

Τονίζει ακόμα πως η Κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών και μέτρων έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Κύπρου για αύξηση του μεριδίου παραγωγής ΑΠΕ.

Με το ψήφισμα της η Βουλή υπενθυμίζει τηδημόσια δέσμευση του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου 2018, η Κύπρος να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο για αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και σχετικές συνέργειες με χώρες της περιοχής,

Αναφέρει πως εγκρίνει το ψήφισμα λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που έχουν προκύψει το 2019, με τις τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, στην Κεντρική Αφρική και την Σιβηρία, και τον καλπάζοντα ρυθμό λιωσίματος των πάγων στους δύο πόλους και την Γροιλανδία.

Υπογραμμίζει περαιτέρω την προσήλωση της Κύπρου στις προσπάθειες διάσωσης του περιβάλλοντος γενικότερα και ειδικότερα στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας αυτής πρόκλησης.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,