Βίντεοδιάσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης στις 28 Απριλίου 2020

Οι Yπουργοί της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τη Δικαιοσύνη θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη στις 28 Απριλίου 2020 για να συζητήσουν την παρούσα κατάσταση και τις επόμενες ενέργειες έναντι της πανδημίας COVID-19 στον τομέα της δικαιοσύνης. Θα ενημερωθούν επίσης ως προς την παρούσα κατάσταση και τις τρέχουσες προκλήσεις όσον αφορά τη μετανάστευση.

Οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν θα συμμετάσχουν επίσης στην εν λόγω βιντεοδιάσκεψη.

Αντίδραση στην πανδημία COVID-19

Το πρώτο μέρος της βιντεοδιάσκεψης θα καλύψει τέσσερις τομείς:

  • εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα
  • χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης
  • άσυλο, επιστροφή και επανεγκατάσταση
  • μεταβολές των εγκληματικών δραστηριοτήτων

Οι υπουργοί θα συζητήσουν την κατάσταση στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα και θα εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η κυκλοφορία στα εσωτερικά σύνορα προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ελεύθερη ροή των αγαθών. Θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με τη μελλοντική χαλάρωση ή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με συντονισμένο τρόπο.

Θα δοθεί έμφαση στην αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού, ιδίως μέσω της πιθανής χρήσης εφαρμογών ιχνηλάτησης και στο πώς μπορεί να υπάρξει συντονισμός επ’ αυτού.

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση στην πανδημία COVID-19 σε σχέση με το άσυλο, την επιστροφή και την επανεγκατάσταση, οι υπουργοί αναμένεται να αναφερθούν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Απριλίου.

Τέλος, οι υπουργοί θα εξετάσουν τις πιθανές μεταβολές των εγκληματικών δραστηριοτήτων που έχει προκαλέσει η κατάσταση πανδημίας και θα συζητήσουν την τυχόν πρόσθετη στήριξη που θα χρειαστούν οι αρχές των κρατών μελών προκειμένου να ανταποκριθούν στην κατάσταση αυτή καθώς και με ποιο τρόπο μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η σχετική συνεργασία.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,