Τμήμα Φορολογίας: Ενδείξεις για πιθανή απάτη στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Το Τμήμα Φορολογίας καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό αναφορικά με συναλλαγές όσον αφορά απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Έχει διαπιστωθεί ότι διαφημίζονται σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και αλλού αυτοκίνητα πολυτελείας σε πολύ ελκυστικές τιμές από εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου υπόσχονται παράδοση στην Κύπρο σε ιδιώτες αγοραστές. 

Το Τμήμα Φορολογίας σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο διερευνά περιπτώσεις εμπορευόμενων που έχουν προχωρήσει σε παραδόσεις αυτοκινήτων σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών στην Κύπρο, για τις οποίες υπάρχει σοβαρή ένδειξη αποφυγής καταβολής ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο ή/και στην Κύπρο.

Η πιθανή απάτη αφορά την αποφυγή της καταβολής του ΦΠΑ με τη χρήση διπλών τιμολογίων, δηλαδή ο εμπορευόμενος εκδίδει δύο τιμολόγια, το πρώτο στο όνομα του καταναλωτή που το χρησιμοποιεί για την εκτελώνιση και την εγγραφή του αυτοκινήτου στην Κύπρο (χωρίς ΦΠΑ αφού θεωρείται ότι έχει καταβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο) και το δεύτερο όπου παρουσιάζεται ότι το αυτοκίνητο έχει πωληθεί σε εταιρεία εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ στην Κύπρο χωρίς την καταβολή ΦΠΑ.

Καλείται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις συναλλαγές του και να βεβαιώνεται ότι έχει αποδοθεί ορθά ο ΦΠΑ, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε στην Κύπρο, αφού υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθεί εμπλεκόμενο σε διερεύνηση διάπραξης ποινικών αδικημάτων και να κληθεί να καταβάλει τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,