Στο Νομικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για άμεση αναγνώριση των πτυχίων Nομικής κρατών ΕΕ

Στο Νομικό Συμβούλιο για περαιτέρω συζήτηση στη συνεδρία της 18ης Μαρτίου θα τεθεί νομοσχέδιο με το οποίο ρυθμίζεται η αυτόματη αναγνώριση πτυχίων Νομικής Πανεπιστημίων, Κρατών – Μελών της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το νομοσχέδιο αφορά τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το κοινοτικό κεκτημένο και προωθείται προς ψήφιση, καθώς εκκρεμεί αιτιολογημένη γνώμη σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε στην Επιτροπή Νομικών κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διευκρίνισε επίσης, ότι η αιτιολογημένη γνώμη δεν αφορά μόνο το πτυχίο της Νομικής, αλλά και πτυχία σε άλλα επαγγέλματα και πως απλά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζεται η κοινοτική υποχρέωση της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά το επάγγελμα του Δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Θεόδωρος Ιωαννίδης ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών να αναμένει τη συνεδρία του Νομικού Συμβουλίου στις 18 του μήνα για να συζητηθεί το νομοσχέδιο από το Νομικό Συμβούλιο. Είπε επίσης ότι εντοπίζεται το λεπτό σημείο που σχετίζεται με το Brexit, καθώς η Αγγλία θα γίνει τρίτη χώρα και διερωτήθηκε ποια θα πρέπει να είναι η ρύθμιση για τα πτυχία της Νομικής από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα πτυχία της Νομικής που δίνουν τα κυπριακά πανεπιστήμια μετά από προγράμματα σπουδών που προσφέρονται μέσα από συμφωνίες μεταξύ κυπριακών και βρετανικών πανεπιστημίων. Ο κ. Ιωαννίδης είπε επίσης στην Επιτροπή ότι το νομικό συμβούλιο για να αναγνωρίσει πτυχίο πρέπει αυτό να αναγνωρίζεται από τη χώρα προέλευσης τους.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ζήτησε να κατατεθεί στη Βουλή η αλληλογραφία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την ΕΕ μέχρι την αιτιολογημένη γνώμη, παρατηρώντας ότι με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να υποδειχθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η  ιδιαιτερότητα της Κύπρου σε ότι αφορά το σύστημα δικαίου, με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email