Ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για την επαναλειτουργία σχολείων

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 27 Απριλίου τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) κ. Μάριος Παναγίδης.

Ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής ότι γίνονται σχεδιασμοί, σε συνεργασία με τη Διυπουργική Επιτροπή, για τη σταδιακή επαναδραστηριοποίηση της κοινωνίας, κομμάτι των οποίων είναι και η επαναλειτουργία των σχολείων, η οποία θα γίνει στη βάση των εισηγήσεων των επιδημιολόγων.

Δημοτική εκπαίδευση

 • Ξεκίνησε μια επαναδιόργανωση στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με επιμερισμό των διαθέσιμων πρωινών ωρών, ώστε να επωφεληθούν και οι μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 • Άρχισε επίσης, ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας για την 5η και 6η τάξη Δημοτικού Σχολείου,
 • Για τις υπόλοιπες τάξεις οι εκπαιδευτικοί θα έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με τις τάξεις τους και για τον σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούν και τα καθημερινά τηλεοπτικά μαθήματα, τα οποία στο εξής θα μεταδίδονται για όλες τις τάξεις.

Ψηφιακές συσκευές και διαδίκτυο

 • Οι μισές από τις συσκευές αυτές εξασφαλίστηκαν από πόρους του Υπουργείου και οι άλλες μισές εξασφαλίστηκαν από ευγενικές προσφορές από φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 • Το ίδιο ισχύει και με τις συνδέσεις στο διαδίκτυο, εφόσον οι μισές καλύφθηκαν από δωρεές παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και οι άλλες μισές χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο.
 • Για τους μαθητές/μαθήτριες που δεν έχουν ακόμα κάποια ψηφιακή συσκευή, ο κ. Προδρόμου το Υπουργείο προσπαθεί για να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές, το ταχύτερο, αριθμό συσκευών τύπου ταμπλέτας.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

 • Ετοιμάστηκαν ενημερωτικά βίντεο και τέθηκε σε λειτουργία γραμμή επικοινωνίας για ερωτήματα γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον.

Επαναλειτουργία σχολείων

 • Έχει γίνει πλήρης σχεδιασμός και για την επαναλειτουργία των σχολείων και για τις Παγκύπριες εξετάσεις και μόλις ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από την Κυβέρνηση θα ανακοινωθεί και η ύλη για τις εξετάσεις.
 • Η σχολική χρονιά λήγει στις 30 Ιουνίου και στον βαθμό που επιτρέπεται το διάστημα των δυο μηνών θα αξιοποιηθεί.
 • Οι κατατακτήριες εξετάσεις, οι εξετάσεις για σχολές φυσικής αγωγής, για τα μουσικά σχολεία κ.ο.κ., θα συζητηθούν τις επόμενες μέρες καθώς επίσης θα γίνουν συζητήσεις και με εκπροσώπους ιδιωτικών σχολείων.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 • Τα Πανεπιστήμια, ακολουθούν τις  γενικές οδηγίες της Κυβέρνησης, διέκοψαν τη φοίτηση και προχώρησαν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Σε συνεννόηση με τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), και με πρωτοβουλία της Προέδρου του κας Μαίρης Κουτσελίνη, εξασφαλίστηκε ότι τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μορφές ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση  (ΕΝQA), μεταξύ των οποίων εξ αποστάσεως αξιολόγηση.

Με πληροφορίες από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email