Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει θέση για έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Έρευνας, πλήρους απασχόλησης (κατά προτίμηση) ή μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο της εναρκτήριας χρηματόδοτησης του Δρ. Μιχαήλ Χατζηπαναγιώτη, Λέκτορα Ιδιωτικού Δικαίου, με θέμα «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Προστασία Καταναλωτή»

Το άτομο που θα επιλεγεί αναμένεται να συντάσσει περιλήψεις νομικών άρθρων και νομολογίας (ΔΕΕ και εθνικών δικαστηρίων) σχετικά με την επίδραση των τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην προστασία καταναλωτή, ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου. Η έρευνα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει διεπιστημονικά στοιχεία, όπως ζητήματα σχετιζόμενα με τις επιστήμες της πληροφορικής, της ψυχολογίας και των οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ -ες παρακαλούνται να αποστείλουν τα κάτωθι έγγραφα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Δρ. Χατζηπαναγιώτη έως και τις 3 Ιουλίου 2020.

  • 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσόντων για την προκηρυχθείσα θέση.
  • 2. Βιογραφικό σημείωμα.
  • 3. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των σχετικών πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία.
  • 4. Ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) δύο προσώπων, από τα οποία μπορεί να ζητηθεί συστατική επιστολή.

Δείτε τη διεύθυνση: mchatz07@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα για τη θέση

Print Friendly, PDF & Email