Συμβούλιο της Ευρώπης: Διάσκεψη για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Από την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου τις 22 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιείται στο Συμβούλιο της Ευρώπης διάσκεψη υψηλού επιπέδου, για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, την διάδοση ψεύτικων ειδήσεων και παρεμβάσεις σε εκλογές μέσω του διαδικτύου.

Στην Διάσκεψη συμμετέχουν υπουργοί και υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τις χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, νομικοί εμπειρογνώμονες σε ποινικές υποθέσεις και εκπρόσωποι της βιομηχανίας του διαδικτύου, της κοινωνίας των πολιτών και οργανισμών προστασίας δεδομένων από όλο τον κόσμο.

Βασικός στόχος να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία , για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, με την σύνταξη και αποδοχή ενός Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση της Βουδαπέστης, προκειμένου να υπάρξει  αποτελεσματικότερη ασφάλεια των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για τις ποινικές έρευνες, για παράδειγμα, μέσω της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και της άμεσης συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών.

Το πρωτόκολλο πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2020.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν στην Διάσκεψη είναι:

– σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση σε απευθείας σύνδεση παιδιών: Θα εξετασθούν οι πολιτικές και τα μέτρα που θα εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των ερευνών, των διώξεων και της υποστήριξης των θυμάτων.

– προστασία δεδομένων και ποινική δικαιοσύνη: θα παρουσιαστούν αρκετές μελέτες περιπτώσεων .

– συνεργασία στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο: ο στόχος είναι να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών ποινικής δικαιοσύνης και των ενδιαφερομένων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ιδίως συμφωνώντας σε κοινούς ορισμούς ή διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών και συλλογής ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων και σε τομείς όπως προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας ·

– εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, πλαστά νέα και παρεμβάσεις στις εκλογές: το εργαστήριο αυτό θα εξετάσει τους κινδύνους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Σημειώνεται ότι:

Η Σύμβαση για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο (Σύμβαση της Βουδαπέστης) είναι η πιο σχετική νομικά δεσμευτική διεθνής συνθήκη στον τομέα αυτό. Έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα την ενίσχυση και μεγαλύτερη εναρμόνιση της νομοθεσίας για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Από το 2001, 64 χώρες έχουν επικυρώσει τη σύμβαση, άλλες τρεις έχουν υπογράψει και πέντε έχουν προσκληθεί να προσχωρήσουν σε αυτήν. Περίπου 140 χώρες έχουν στηρίξει τη δική τους νομοθεσία σχετικά με τις διατάξεις της Σύμβασης και περισσότερες από 160 χώρες συνεργάζονται επί του παρόντος με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να ενισχύσουν τη νομοθεσία τους και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email