Σένγκεν: Eαν επιτύχει η αξιολόγηση στον τομέα προσωπικών δεδομένων οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογήσουν κι άλλους τομείς

Ζώνη Σένγκεν: Aπό το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ξεκινά η αξιολόγηση

Διαβάστε την ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την αξιολόγηση της εφαρμογής κεκτημένου Schengen:

“Κατόπιν της αίτησης για ένταξη της Δημοκρατίας στο χώρο Schengen, κλιμάκιο με εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών θα επισκεφθεί την Κύπρο το διάστημα 24-29 Νοεμβρίου για να αξιολογήσει το Γραφείο μου, αν είναι σε θέση να ασκεί επαρκή εποπτεία σε συστήματα και διαδικασίες που έχουν ή πρέπει να έχουν οι Δημόσιες Αρχές που θα εφαρμόσουν το κεκτημένο Schengen.

Στην πράξη, η ένταξη στο Schengen συνεπάγεται αυστηρότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάργηση των ελέγχων κατά τη διακίνηση από το ένα κράτος Schengen σε άλλο. Η ένταξη στο Schengen θα έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τους Κύπριους πολίτες που θα μπορούν να διακινούνται χωρίς διαβατηριακό έλεγχο εντός του χώρου Schengen, όσο και για την ασφάλεια της χώρας, την οικονομία, τον τουρισμό, καθώς και για πολλούς άλλους τομείς.

Η αξιολόγηση στον τομέα των προσωπικών δεδομένων είναι η πρώτη που γίνεται και θα ακολουθήσουν άλλες αξιολογήσεις εντός του 2020, στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων, των επιστροφών, των θεωρήσεων, του συστήματος πληροφορικής Schengen, της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και των όπλων. Οι τομείς αυτοί θα τύχουν αξιολόγησης νοουμένου ότι η Δημοκρατία θα επιτύχει θετική αξιολόγηση στον τομέα των προσωπικών δεδομένων.

Από τον Ιούλιο που υποβλήθηκε η αίτηση για ένταξη στο Schengen, το Γραφείο μου έχει συνεχή και εντατική συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και την Αστυνομία, για την καλύτερη προετοιμασία, ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης, ώστε να ανταποκριθούμε επιτυχώς στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις αυτού του εγχειρήματος.” 

Print Friendly, PDF & Email