Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση Δικηγόρων

O Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του αναφορικά με τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπως αυτή καθορίστηκε από την Κ.Δ.Π. 386/2017.

“Η ανάπτυξη γνώσεων και τεχνικών, επαγγελματικών, προσωπικών, επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία. Σκοπός της ΣΕΕ είναι να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των Δικηγόρων, οι οποίες θα ανταποκρίνονταν στις σημερινές απαιτήσεις και θατους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα αειφόρο επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε Δικηγόρος οφείλει να συμμορφωθεί με τον Κανονισμό (386/2017) καθότι αποτελεί προϋπόθεση για την ανανέωση της ετήσιας άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.  Επομένως, οποιοσδήποτε δικηγόρος επιθυμεί να ανανεώσει την ετήσια άδεια του για το 2020, θα πρέπει να παρακολουθήσει 2 ώρες πιστοποιημένα και 2 ώρες μη πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε περίπτωση, όμως, που παρακολουθήσει 4 ώρες πιστοποιημένα προγράμματα, καλύπτει και τις ώρες των μη πιστοποιημένων. Από την μερίδα τους, οι Δικηγόροι μπορούν να κάνουν εγγραφή στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, να καταχωρούν τις μονάδες τους από τα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει, να ελέγχουν κατά πόσο έχουν καλύψει τις απαιτούμενες ώρες εκπαίδευσης και να ενημερώθούν για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν αναφορικά με την ΣΕΕ.”

Δείτε τα φιλμάκια που ετοίμασε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος:

Οδηγίες για το πως θα εγγραφείτε στο σεμινάριο

Οδηγίες για το πως καταχωρούνται οι πιστοποιημένες μονάδες


Οδηγίες για το πως καταχωρούνται οι μη πιστοποιημένες μονάδες

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,