Συμμετοχή δικηγόρων στην ανανεωμένη έκδοση του «Κυπριακού Νομικού Βήματος»

Ο ΠΔΣ προχωρεί με την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού και της συνολικής αναβάθμισης του «Κυπριακού Νομικού Βήματος» , τόσο σε επίπεδο ύλης όσο και σχεδιαστικά, ούτως ώστε να συνεχίσει να αποτελεί εύχρηστο εργαλείο, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του νομικού επαγγέλματος.

Το Νομικό Βήμα θα διατίθεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή προκειμένου να καλύπτονται οι χρηστικές ανάγκες των συνδρομητών.

Στόχος είναι όπως το πρώτο τεύχος της ανανεωμένης έκδοσης κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δικηγόροι/νομικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις νέες εκδόσεις του Νομικού Βήματος με άρθρα, εργασίες, σχόλια, αναλύσεις τους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 19 Ιουλίου 2021 στο info@cba.org.cy

Στη συνέχεια θα επανέλθουμε με διευκρινιστική ενημέρωση όσον αφορά την έκταση των κειμένων, τη θεματολογία και τα χρονοδιαγράμματα.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,